Stiftelsesdokument

Den 22. august 2017 blev der afholdt stiftende møde i foreningen Rytmisk Musik i Randers (RMIR). Stiftelsesdokumentet blev vedtaget med den rettelse, at foreningens navn nu er “Rytmisk Musik i Randers” (RMiR):

Maltha Hansen, Henning Kragh Pedersen, Mik Stegger, Poul Jeberg,  Kurt Helge Andersen og Knud Erik Jensen, har besluttet at stifte Foreningen “Rytmisk Musik i Randers” (RMIR) fra dags dato med de vedtægter, som vedlægges stiftelsesaftalen.

Foreningens formål er at etablere og drive hjemmesiden http://rytmiskmusikiranders.dk og den tilhørende installerede database, med henblik på, at henvende sig til et publikum af lokale musikere, musikinteresserede i den lokale rytmiske musik og lokalhistorisk interesserede. Foreningen og databasen skal understøtte udbredelsen af kendskabet til den lokale rytmiske musik, bl.a. ved afholdelse af offentlige musikarrangementer, hvor temaerne kan være:

”Årtiernes bands genopstår” – 70’erne møder ’90erne o.l.

”En aften med 80’er rock”

”Jam Session på tværs af årtierne”

”Fusionsrock fra 75 til 90”

Der vil også kunne afholdes arrangementer, med temaer som: 

”Fra Jazz til pigtråd og Rock”

Interviews med udvalgte personer fra de enkelte årtier

Events i samarbejde med Randers Egnsteater

Foreningen skal i perioden indtil databasen kan startes op, forestå indsamling af materiale fra de orkestre, der har eksisteret i perioden fra 1960 til 2000, samt skabe kontakt til andre, der arbejder med tanken om at udbrede kendskabet til den lokale rytmiske musik. Da der i Danmark er en voksende interesse for lokal rytmisk musik, vil der også være personer udenfor Randers, der må være interesserede i dette.

Maltha Hansen, Henning Kragh Pedersen og Kurt Helge Andersen blev valgt til at forberede det første ordinære årsmøde den 12/9 2017 kl. 19.00 på Underværket. 

Udkastet til vedtægterne er gennemgået af stifterne, og de anbefaler, at vedtægterne godkendes i sin helhed af deltagerne på årsmødet.

Første ordinære årsmøde afholdes den 12/9 2017. Herefter afholdes det årlige årsmøde i marts måned. 

Således vedtaget på det stiftende møde den 22/8 – 2017 på Underværket i Randers af stifterne:

Maltha Hansen  –  Henning Kragh Pedersen  –   Knud Erik Jensen
Poul Jeberg     –    Kurt Helge Andersen      –        Mik Stegger